Lid worden

Lid worden


Wie kan er lid worden van de Zeeuwse Carnavals federatie?

LidmaatschapGeachte bezoeker,


Bijzonder welkom op de website van de Zeeuwse Carnavals Federatie, kortweg ZeeCaf genaamd. Als u informatie wilt inzien alvorens u overweegt een lidmaatschap aan te gaan bij onze overkoepelende organisatie ZeeCaf, kunt u hieronder de uiteenzetting lezen. Een organisatie die zich tracht in te zetten het cultureel ergoed in stand te houden, met name het Carnaval, en de vriendschapsbanden tussen de Zeeuwse verenigingen, en buiten de provincie te vrsterken.


Wij bestaan sinds 2015, en zijn de enige overkoepelende organisatie in Zeeland, en hebben als doelstelling het Carnaval te promoten en te stimuleren. Het werk dat wij doen geschied geheel op vrijwillige basis, en is puur gebaseerd op het promoten en stimuleren van culturele, in dit geval Carnaval, evenementen en staat in principe verenigingen bij bij het (mede)organiseren van feestavonden, optochten en alles wat verder met Carnaval heeft te maken.


ZeeCaf is onder verdeeld in Regio-Bevelanden-Tholen en Regio Zeeuws-Vlaanderen en heeft uiteraard in elke regio zijn voorzitter, secretaris en penningmeester. Elke regio zetelt onder verantwoording van het dagelijks bestuur van de ZeeCaf. De plaats waar een lidvereniging is gezeteld bepaald ook welke regio wordt aangesteld voor contacten met deze vereniging. Deze regio neemt dan contact met u op hoe het één en ander zal gaan verlopen tijdens uw, naar wij hopen, lange lidmaatschap. Persoonlijk lid worden van de ZeeCaf kan ook, hierover kan uw regio vertegenwoordiger u verder informeren.


Wat doet de ZeeCaf? Zoals eerder vermeld promoot en stimuleert de ZeeCaf. culturele activiteiten op het gebied van Carnaval en laat elk jaar daarvoor speciale onderscheidingen ontwerpen waarvan er 2 worden uitgereikt op ’n Carnavalsavond van uw vereniging waarbij u bepaald wie deze mogen ontvangen. Deze uitreiking geschied door ’n ZeeCaf. (regio)bestuurslid en geeft daarmee een officieel tintje aan het geheel op ’n wijze waarbij de ontvanger van de onderscheiding op dat moment goed in het ‘zonnetje’ wordt gezet. Ook zijn er diverse speciale onderscheidingen, waaronder een Bronzen Leeuw, Zilveren Leeuw, Gouden Leeuw en De Zeeuwse Leeuw. Dit zijn onderscheidingen die ‘verdient’ moeten worden door de ontvanger en aangevraagd en aangeschaft worden door het bestuur van uw vereniging. Over de kostprijs en de aanvraag procedure voor deze onderscheidingen kunt u uw ZeeCaf. regio vertegenwoordiger raadplegen.


Elk jaar wordt er door de ZeeCaf een Prinsenbal georganiseerd voor alle in Zeeland aangesloten lidverenigingen, persoonlijk leden, ereleden en leden van verdiensten. Een bijzonder treffen met hoogwaardigheidsbekleders uit de provincie en ideaal om uw contacten te verleggen en/of uit te breiden, een feest wat bezocht wordt door zo’n 500 a 600 genodigden, en….., gratis toegankelijk.Verder is er ’n digitaal nieuwsblad welke 4x per seizoen wordt verzonden naar de leden. Hierin is het mogelijk uw Carnavalsactiviteiten en data van uw feestavonden in te laten opnemen in de agenda. Redactionele artikelen omtrent de vereniging kunnen uiteraard ook worden geplaatst en is gratis.


Er zijn best nog wel meer zaken die het aantrekkelijk maken lid te worden van de ZeeCaf, maar die zullen ongetwijfeld in de perioden van uw lidmaatschap duidelijk worden.Het inschrijf Formulier kunt u hier downloaden