Eretekens

Eretekens ZeeCaf


De ZeeCaf Z.I.P. Orde


De mensen die de Federatie een warm hart toedragen worden van harte uitgenodigd om ZeeCaf Z.I.P. (ZeeCaf Importand Person) te worden. Voor een bedrag van € 100,00 krijgt u de ZeeCaf Z.I.P. reverspeld uitgereikt, en bent gerechtigd deze te dragen.


Door ZeeCaf Z.I.P. te worden draagt u financieel bij aan de Federatie waardoor deze door kan gaan met het goede werk dat ze doen. Indien u intresse heeft in deze verzoeken wij u een mail te sturen naar info@zeecaf.nl of een van uw regiobestuurders aan te spreken.


 

De Jaarorde


De Zeeuwse Carnavals Federatie heeft verschillende orden. De meest voorkomende van deze is de jaarorde, die elk persoonlijk lid ontvangt in een bepaalde kleur, en een jaarorde waarvan de lidverenigingen er elk jaar twee uit mogen reiken aan personen die zich bovengemiddeld ingezet hebben voor de carnaval in het algemeen en in het bijzonder voor de betreffende vereniging.

 

 


De Bronzen Leeuw


De bronzen Leeuw kan aangevraagd worden door zowel verenigingen als persoonlijke leden. Dit kan rechtstreeks bij uw regiobestuur. Kosten van deze zijn € 20,00 inclusief reverspeld.


 

 


De Zilveren Leeuw


Een vereniging kan en mag, ten behoeve van en ter stimulering voor haar leden, middels de secretaris van deze vereniging Zilveren Leeuwen aanvragen bij de ZeeCaf regio secretaris. Hiervoor ligt ten grondslag een korte cv met betrekking tot de ontvanger van deze Zilveren Leeuw,  zodat deze op gepaste wijze gedecoreerd kan worden door een ZeeCaf bestuurder.


Deze Zilveren Leeuw wordt altijd uitgereikt met bijbehorende op naam, van de ontvanger, gestelde Oorkonde en reverspeld. Kosten € 25,00 inclusief reverspeld en Oorkonde. Uitreiking wordt verricht door regio voorzitter of, indien aanwezig, een hoofdbestuurslid.


 


De Gouden Leeuw


Voor het aanvragen van een Gouden Leeuw geld in de regel hetzelfde als bij de Zilveren Leeuw, echter is de criteria hiervoor dat toekenning in de regel geschied als men minimaal vijf jaar drager is van de Zilveren Leeuw.

De aanvraag gaat eveneens vanuit de secretaris van de vereniging aan de ZeeCaf secretaris. Ook bij deze aanvraag zal een stukje cv van de eventuele ontvanger de grondslag zijn voor toekenning van de Zeeuwse Leeuw.


Kosten, € 30,00 inclusief op naam gestelde Oorkonde en reverspeld. Uitreiking wordt verricht door de regio voorzitter of, indien aanwezig, een hoofdbestuurslid.

De Zeeuwse Leeuw


De Zeeuwse Leeuw is een onderscheiding die zeer beperkt wordt toegekend. Hierdoor wordt de exclusiviteit min of meer gewaarborgd. De toekenning hiervoor geschied middels een door de aanvrager uitvoerig schriftelijk verzoek, omvattend een uitgebreide cv over de eventuele ontvanger van deze Zeeuwse Leeuw. De aanvraag moet van de secretaris van de betreffende vereniging komen, en gericht zijn aan de secretaris dagelijks bestuur van de ZeeCaf. Uit deze cv worden enkele punten overgenomen die noodzakelijk kunnen zijn voor het samenstellen van ’n speech tijdens de uitreikverschillende Daarnaast moet de drager ten minste 10 jaar drager zijn van de zilveren leeuw, of vijf jaar drager van de Gouden Leeuw

Of bij hoge uitzondering door het dagelijks bestuur te beslissen.


Bij deze Zeeuwse Leeuw is uiteraard altijd een op naam gestelde Oorkonde. Het dagelijks bestuur licht de aanvrager en het betreffend regio bestuur verder in over de eventuele toewijzing hiervan. Kosten, € 40,00 inclusief Oorkonde en reverspeld. Uitreiking zal door een lid van het hoofdbestuur worden verricht.
  Hier kunt u de Aanvraag voor onderscheiding downloaden