Over de ZeeCaf

Over de ZeeCaf


De Zeeuwse Carnavalsfederatie is opgericht op 12 februari 2015. De ZeeCaf heeft als doelstelling het in standhouden van de zeeuwse carnavalscultuur door middel van:- Contacten onderhouden met overheidsinstanties en aanverwante carnavalsbonden.

- Het promoten van carnaval bij de verenigingen en andere instanties.

- De Jeugd in Zeeland laten deelnemen aan het begrip carnaval.

- Het organiseren of deelnemen aan carnavalsbijeenkomsten of manifestaties.

- Leden bijstaan in juridische en fiscale problemen.

- Het onderhouden van contacten met de lokale en provinciale media

- Het leggen van verbindingen tussen Overheid, carnaval en bedrijfsleven

- Het via een periodiek blad, e-mail en/of nieuwsbrieven en website zaken

  met betrekking tot Carnaval in het bijzonder te publiceren.De ZeeCaf wordt geleid door het dagelijks bestuur, aangevuld met het algemeen bestuur die per district zorgen voor de bezoeken aan de diverse verenigingen.