Zeecaf, Doelstelling

DoelstellingHet in Zeeland stimuleren en bevorderen van de cultuur uiting die carnaval heet en dit in de breedste zin van het woord, waarbij vriendschap, verbroedering en respect als belangrijkste uitgedragen worden. Met respect voor de typische, plaatselijke en folkloristische bezigheden.


Het bevorderen en/of versterken van de vriendschappen tussen de Zeeuwse verenigingen.

 

Samenwerken met andere gewesten en provincies in een geest van culturele ontwikkeling, vriendschapsbanden smeden en onderhouden met verenigingen uit andere gewesten, provincies en landen, teneinde kennis te maken met andere gebruiken en tradities.

Via onderlinge contacten, de volkscreativiteit in de hand werken door de vrije tijd op een nuttige en vooral kunstzinnige wijze te besteden.

 

Voor carnavalstradities die onder invloed van onze moderne levensgewoonten dreigen teloor te gaan, de nodige initiatieven nemen om dit te beletten en opnieuw leven in te blazen.

De aangesloten verenigingen logistiek en adviserend ondersteunen en bijstaan in hun dagdagelijkse werking.

 

Deze "service-gedachte" verschilt van vereniging tot vereniging en hangt voornamelijk af van de initiatieven van elk vereniging op zich.

Belangrijke informatie wordt via alle mogelijke moderne communicatiemiddelen ter beschikking gesteld van de aangesloten verenigingen.