Senaat

De Senaat

De ZeeCaf kent sinds de oprichting ook een Senaat. Een club van natuurlijke personen, die bij specifieke ZeeCaf activiteiten voor wat meer financiële armslag zorgt. Het Senaatscollege is een onafhankelijke geleding binnen de ZeeCaf.


Vaak worden Senaatsleden gevraagd hun expertise, kennis, kunde en netwerk te gebruiken om het bestuur te adviseren c.q. te begeleiden in de problematiek die zich voordoet.


Bij alle activiteiten, evenementen, ontvangsten, bezoeken, excursies of recepties krijgen Senaatsleden de mogelijkheid om te participeren. Het Senaatscollege is herkenbaar aan een senaatsorde en een unieke Senaatsteek.


Het besluit tot toelating geschiedt op voordracht van een lid of bestuurslid van de ZeeCaf, of via onderstaand aanmeldings formulier. Lid van de Senaat kan iedereen worden die de Carnaval een warm hart toedraagt en bereid is jaarlijks € 111,11 over te maken op de rekening van ZeeCaf Zeeland.



- Plaatsing op de site van de ZeeCaf

- Uitnodiging voor de Senaatsvergaderingen

- Uitnodigingen voor de ZeeCaf-jaarvergadering

- Uitnodiging voor het ZeeCaf-Samenkomsten

- Uitnodiging voor het Jaarlijkse ZeeCaf Prinsenbal

- Uitnodiging voor het Jaarlijks ZeeCaf-JeugdPrinsenbal

- Vrijwillige aanschaf van de ZeeCaf-Senaat-steek



Bent u geïnteresseerd in de Senaat, maar zou u hier graag meer informatie over willen? Neem dan contact op met onze Voorzitter via voorziter@zeecaf.nl



Aanvraag formulier Senaat



De Senaat wenst iedereen een fijn carnaval toe !