Home

Zeeuwse Carnavals Federatie

Welkom bij de Zeeuwse Carnavals Federatie

Welkom op de website van de Zeeuwse Carnavals federatie, kortweg genaamd ZeeCaf.

De federatie werd opgericht op 12 Februari 2014, aan de vooravond van het carnavalsweekend.

Sedert lange tijd wordt er in Zeeland vastenavond oftewel carnaval gevierd. Dit zowel in zeeuws-vlaanderen, Zuid-Beveland en Tholen. Vroeger werd er ook op kleine schaal in Walcheren en Noord-Beveland carnaval gevierd.

 

Carnaval stamt uit de middeleeuwse traditie om 'vastelavond' te vieren. Bekend is dat dit in Hulst in 1526 plaats had. Dit feest vond plaats gedurende de drie dagen voorafgaand aan Aswoensdag, het begin van de veertigdaagse vasten voor Pasen. Tijdens de vastenavondviering kon men zich nog eenmaal te buiten gaan. Als gebruik dat was verbonden met de rooms-katholieke kerk werd de vastenavondviering na de Reformatie verboden. Uit het feit dat de overheden er tegen bleven ageren, blijkt dat het feest op veel plekken niet verdween. In Hulst kwam dit nog in de 19de eeuw voor. Het verdween hier tijdens de Eerste Wereldoorlog. In die tijd werd het ook gevierd in Sas van Gent en 's-Heerenhoek. In Kloosterzande groeide vrouwtjeszaterdag uit tot carnavalsfeest. Dit werd in de jaren '20 gevierd. De vrouwen werden opgesloten en moesten een belofte doen. Nadat ze die hadden ingelost, werden ze vrijgelaten. Werd op zondag voor de meisjes gedaan en op maandag voor de mannen. In de jaren '20 werd op diverse plaatsen opnieuw van overheidswege geprobeerd het carnaval te verbieden (Sas van Gent, Kloosterzande). In Sas van Gent nog in 1949. De pogingen om carnaval te verbieden, stuitten op grote bezwaren van de dorpsbewoners. In de jaren '50 en '60 herleefde het carnaval, evenals in Noord-Brabant overigens. In Sas van Gent werd het in 1957 opnieuw georganiseerd, in Hulst in 1966. In Hulst was sinds 1960 al een kindercarnaval. Het raakte ook elders in Zeeuws-Vlaanderen en onder de katholieke bevolking in andere streken in zwang. Er werden in de dorpen carnavalsverenigingen opgericht, die er de organisatie van het feest in handen namen. Thans wordt carnaval op veel plaatsen in Zeeland gevierd. iedere streek met haar eigen gebruiken.

Zoals bv het kwartettenbal van de zuid-bevelandse verenigingen.

Petra Geijs

 

tel: 06 510 35 609

 

e-mail : info@defeestkast.nl

 

 

 

De Zeeuwse Carnavals Federatie wenst iedereen een fijn carnaval toe !